Vui lòng điền tên miền của bạn để kiểm tra còn hay không.

Xem bằng danh mục
Tên miền
Giá mới
Chuyển về
Gia hạn
.com
Giá mới 250,000VND
1 Year
Chuyển về 250,000VND
1 Year
Gia hạn 250,000VND
1 Year
.net
Giá mới
Year
Chuyển về N/A
Gia hạn N/A
.org
Giá mới
Year
Chuyển về N/A
Gia hạn N/A
.info
Giá mới
Year
Chuyển về N/A
Gia hạn N/A
.vn
Giá mới 800,000VND
1 Year
Chuyển về N/A
Gia hạn N/A
.com.vn
Giá mới
Year
Chuyển về N/A
Gia hạn N/A
.biz
Giá mới
Year
Chuyển về N/A
Gia hạn N/A

Thêm dịch vụ Hosting

Đăng ký dịch vụ Hosting & Máy chủ chất lượng cao

Chúng tôi có mọi dịch vụ máy chủ phù hợp với ngân sách của bạn

Xem dịch vụ

Chuyển tên miền về Cloudearth

Chuyển tên miền về Cloudearth và được gia hạn thêm 1 năm sử dụng**

* * Không bao gồm một số đuôi nhất định và các tên miền mới gia hạn

Đăng ký chuyển
0
domain(s) selected